Post Pic

Kan du tjene penge på Facebook?

Virksomheder anvender sociale medier for at skabe forretningsmæssig værdi. Men selvom flere og flere virksomheder er til stede på de sociale medier, hersker der usikkerhed omkring den økonomiske værdi. Jeg tager et kig på problematikken.

ROI og sociale medier

Virksomhederne er vant til at vurdere deres investeringer på baggrund af afkast – også kendt som Return On Investment (ROI). Derfor er efterspørgslen på ROI-målinger i sociale medier stigende, og man ser flere tracking-tjenester til sociale medier. Ifølge en undersøgelse i USA er en stor procentdel af alle virksomheder, der benytter Facebook, usikre på afkastet. Der er altså mange virksomheder som er usikre på, om det er muligt at tjene penge på at være til stede på f.eks. Facebook, Twitter e.lign. medier.

Facebooks møntfod er “Social Kapital”

Det kan virke overflødigt at sige det, men jeg tror, mange kan bruge en reminder: Sociale medier er sociale. Jeg mener ikke, at man skal have alt for travlt med at lave ROI- og konverteringsberegninger, når det handler om sociale medier. Man må ikke glemme er sociale medier er sociale og det er den præmis, vi må forholde os til – også som virksomhed. Der er med andre ord en anden form for værdi, der gør sig gældende i de sociale medier. Det drejer sig ikke om monetær udveksling, men i højere grad om, hvorvidt folk fatter sympati for og har tillid til din virksomhed: Vi kan også kalde det at opbygge “social kapital”. Social kapital kan ikke måles eller vejes og kræver en anderledes form for relation mellem virksomhed og kunde. Lad os se lidt nærmere på det.

Hvad er social kapital?

  • Social kapital er egentlig et “gammelt” pre-Facebook-begreb fra 1986, som den franske sociolog Pierre Bourdieu Social beskrev.
  • Social kapital opstår i netværk eller grupper.
  • Her kan medlemmerne tilbyder støtte, og det berettiger dem til kredit i forskellige former.
  • Social kapital kræver en investering i relationer  – en investering i relationer, som måske ikke giver “afkast” nu og her, men på sigt kan være meget værdifulde.
  • Social kapital kan sammenlignes det med at gøre en ven en tjeneste og så vide, at man har en tjeneste til gode. Derfor kræver produktion af social kapital også en konstant social indsats.
  • Med andre ord: Social kapital kræver en dedikeret arbejdsindsats.

Et godt eksempel på social kapital er f.eks. den kapital, man har i ens sociale netværk – hvad enten de er fysiske eller digitale. F.eks. er det den sociale kapital, jeg trækker på, når en relation i mit netværk, kan skaffe mig en jobsamtale eller blot anbefale mig. Men det kræver, at jeg har lagt et “arbejde” i at pleje min relation i netværket, så han/hun har tillid til mig.

Kan jeg tjene penge på social kapital?

Svaret er ja, men vejen dertil er knap så simpel og langtfra målbar. Social kapital kan konverteres til økonomisk kapital, men det kræver et “bestemt stykke arbejde”.  Jeg ville ønske, jeg kunne give dig formlen for, hvordan social kapital konverteres til penge, men social kapital kan altså ikke udregnes vha. matematiske formler, da social kapital er mere skjult og symbolsk.

Køb ydelser for social kapital

Men f.eks. kan nogle ydelser købes for social kapital, der udspringer af sociale forpligtelser, da man i en længere social relation kan komme til at stå i gæld til en person. Vi kan også kalde det for goodwill. Forestil dig, at du har opbygget social kapital ved at have skabt værdi for medlemmerne på din Facebook-side, og medlemmerne derfor har tillid til dig og din virksomhed, dine produkter eller service. Måske har du hjulpet dem med support, bevaret spørgsmål om dine produkter, delt interessante links, etc. Dette “arbejde” gør, at der er større sandsynlighed for, at medlemmerne er mere modtaglige for mere “push”-budskaber i ny og næ, som f.eks. tilbud, produktpromovering, osv.

“Likes” er den nye valuta

Det handler altså ikke kun om at pushe budskaber og produkter ud til forbrugerne. Tværtimod handler det om, at skabe et noget-for-noget forhold til medlemmer og give dem værdiskabende indhold på deres præmisser. Kort sagt: At skabe indhold, som brugerne vil “Synes godt om”. Det kræver at man sætter sig i deres sted og spørger sig selv, inden man trykker send på den næste opdatering: “Giver dette medlemmerne værdi?”. Hvis du kan svare ja, så tryk send. Hvis ikke, så lad vær’. Dermed ikke sagt at man skal skaffe likes for enhver pris – der skal også være substans! Pointen er bare, at du skal prøve at se på det fra medlemmernes perspektiv. Vi kender nok alle til den perifere kusine, der uafbrudt taler om sig selv til familiefesterne, uden at tænke på, om de påhørende er interesserede i hendes budskab. Men hvis kusinen havde brugt noget tid på at spørge ind til de andre gæster og skabt fortrolighed og tillid til dem, så ville de uden tvivl gerne høre om hendes tur til Kreta sidste sommer. Kan du se, hvad jeg mener? Det håber jeg.

Lav en plan og sæt tid af

At skabe social kapital er et arbejde, som kræver dedikerede ressourcer og en strategisk plan. Derfor virker det paradoksalt, at en overvejende del af alle virksomheder stadig arbejder sporadisk på deres sociale medie-aktiviteter eller blot tester på må og få. Der er også en tendens til, at virksomheder ikke er villige til at allokere ressourcer til aktiviteter på de sociale medier.  Jeg tror, at det i høj grad hænger sammen med, at virksomhederne har svært ved at udregne ROI. Så det er svært som kommunikationsmedarbejder, at overbevise chefen om at afsætte ressourcer til at vedligeholde en indsats i de sociale medie. Organisationer som Telmore, Telenor, Star Tour , Starbucks (of course) og mange flere har dedikeret ressourcer og lagt en klar strategi for deres brug af sociale medier. Det bør og kan du også gøre!

Nå, men ikke mere snak. Nu til en case, som viser, hvad jeg snakker om.

Case: NorthSide Festival

NorthSide Festival er en to år gammel musikfestival, som afholdes i Aarhus hvert år. Festivalen har stort fokus på at inddrage gæsterne i festivalen ved at lytte til deres forslag om f.eks. kunstnere, mad, bæredygtige tiltage o.lign. For at involvere brugerne er de til stede på Facebook. Her har de opbygget et velfungerende community, hvor de har stor gavn af den sociale kapital, som konstant produceres her – og NorthSide arbejder aktivt for at facilitere dette.

Sådan skaber de social kapital

Siden fungerer primært som en supportservice for festivalgæsterne. Gæsterne stiller spørgsmål som besvares af andre gæster og festivalen selv. For at social kapital kan opstå, skal relationerne til medlemmernes plejes. Som sagt er NorthSide i høj grad til stede i kommunikationen, og i og med at NorthSide bruger ressourcer på at engagerer sig med medlemmerne på Facebook, så investerer de i disse online relationer. Det ses bl.a. i indlæg som dette:

NS' Facebook-gruppe, vægopslag d. 30. april 2011 kl. 8:57

NS' Facebook-gruppe, vægopslag d. 30. april 2011 kl. 8:57

Sådan udnytter de den sociale kapital

Ved at engagere sig og skabe værdi for medlemmer, så har NorthSide “noget til gode” hos medlemmerne – de kan altså lukrere på den goodwill, som de har været med til at opbygge. Det bruger NorthSide f.eks. til at bede medlemmerne om input til musikprogrammet osv.

NS' Facebook-gruppe, vægopslag d. 2. maj 2011 kl. 15:10

NS' Facebook-gruppe, vægopslag d. 2. maj 2011 kl. 15:10

Social kapital konverteres til billetsalg

Det betyder, at der skabes en medejerskabsfølelse hos medlemmerne samtidig med sandsynligheden for, at festivalen bliver bedre og dermed øget billetsalg. Her er der altså mulighed for en kapitalkonvertering. Det er også tydeligt, hvordan NorthSide bruger Facebook-gruppen til at reklamerer for billetsalget. Men disse post formuleres i høj grad som en hjælp til medlemmerne:

NS' Facebook-gruppe, vægopslag d. 29. april 2011 kl. 9:19

NS' Facebook-gruppe, vægopslag d. 29. april 2011 kl. 9:19

Det er altså super vigtigt at vinkle ens indlæg på en ikke-sælgende måde – men som en hjælp til medlemmerne. Man kan sige, at NorthSide camouflerer deres økonomiske motiv i gruppen – men det er trods alt stadig et klart forsøg på at konvertere den sociale kapital til økonomisk kapital. I perioderne hvor billetsalget er igang, er der op imod 12 opslag fra NorthSide vedr. billetsalg. Bl.a. artikler om, hvor hurtigt billetterne sælges, reminders om hvornår billetpriserne stiger samt links til Billetlugen, hvor billetterne kan erhverves.

Med andre ord udnytter NorthSide den sociale kapital i Facebook-gruppen til at sprede budskabet omkring billetsalget. Dette er en handling, som er mulig netop fordi, NorthSide har været med til at opbygge den sociale kapital ved at hjælpe og skrive anerkendende kommentarer til medlemmerne. Samlet set kan NorthSides indsats på Facebook ses som en investering i social kapital, som giver afkast; monetært i form af billetsalg og symbolsk i form af øget social kapital der afføder god omtale. Hvor stor en del af æren NorthSides indsats på Facebook skal have for det forrygende billetsalg, ved jeg ikke – men jeg tror, det har bidraget betydeligt til det buzz, der blev skabt i tiden op til festivalen.

Kan du se pointen?

Jeg håber, at du kan se pointen, og jeg vil meget gerne høre din mening, så smid gerne en kommentar :)

Måske kunne du også tænke dig at læse:

22 kommentarer

22/9-2011

Fin og brugbar artikel, tusind tak for denne, det skal overvejes at kigge mere på dette.

Mange tak

27/9-2011

Tak for en god fremlægning… Og Johnny Speiermann (eller andre), ved du hvilken artikel det var eller hvilken undersøgelse, den refererede til? Jeg har nemlig brug for dokumentation til en opgave om emnet – sådan ret akut.

29/9-2011

Hej Berit,

Sorry, jeg først ser din kommentar nu. Håber ikke det er for sent. Nu ved jeg ikke 100%, hvad du søger artikler om, men her er nogle kilder, som jeg har brugt til min opgave om dette emne:

Social Media Factbook 2011 – http://socialsemantic.eu/downloadrapport.aspx
”Facebook and Beyond–Social Capital and Use of Online Network Sites” – http://expertvoices.nsdl.org/cornell-info204/2010/02/17/facebook-and-beyond-social-capital-and-use-of-online-network-sites/
”Kan man måle ROI på sociale medier?”, fra bloggen SMM – Social Media Marketing – http://smm.dk/smm/kan-man-maale-roi-paa-sociale-medier.htm

Du må endelig sige til, hvis du også søger mere akademisk litteratur 😉

Rigtig fin artikel omkring brugen af de sociale medier.

Det er selvfølgelig, som du skriver, svært at måle en decideret ROI med brugen af de sociale medier, sammenlignet med f.eks. SEO (søgemaskineoptimering) eller sponsorerede links. Men det er helt klart, at hvis man bruger de sociale medier på den rigtige måde, kan de også give et afkast. Det kan bare være sværere at måle. :)

God artikel omkring hvordan man kan bruge Facebook som en aktiv del af ens virksomheds markedsføring.

Mange tak. :)

Ja, det er en rigtig fin og brugbar artikel, når man også gerne vil bruge Facebook til at markedsføre sit firma.

3/10-2012

Interessant indlæg, hvis man overvejer at bruge Facebook. :)

Interessant artikel med nogle gode ideer til, hvordan man aktivt kan bruge et socialt medie som en del af sin markedsføring. :)

16/6-2014

Tak for en fin artikel om hvordan man eventuelt vil kunne bruge Facebook til sin virksomhed. :)